Publiskā apspriešana notiks 25. janvārī plkst.16.00 Edinburgas ielā 75, 30. Kabinetā. Iebildumus rakstveidā var izteikt līdz 3. februārim: 

1) iesniegt Jūrmalas domes Pilsētplānošanas nodaļā, Edinburgas ielā 75

2) lai iesniegtu internetā, spied uz: iesniegt internetā

Šo 6 961 m2 dabas teritoriju, kuru īpašniece ir iznomājusi no valsts, ir paredzēts apbūvēt ar 3.5 stāvu ( 15 m ) mājām. Kārtējais “ kūrorta objekts” , kurš, iespējams, būs kārtējā daudzdzīvokļu māja. Jūrmalas dome 2011.gadā noraidīja apbūves priekšlikumu: “Zemes vienība atrodas vienā no viengabalainajām dabas teritorijām krasta kāpu aizsargjoslā. Tai ir sabiedriski nozīmīga ekoloģiska, rekreatīva un estētiska nozīme. Tās sadrumstalotība nav pieļaujama. Teritorija noteikta kā Dabas teritorija.” Taču pēdējā brīdī bez publiskās apspriešanas pēkšņi mainīja viedokli,  paredzot apbūvi. 2015.gadā zemes nomniece izzāģēja daļu kokus un krūmus teritorijā, cenšoties samazināt meža zemes platību. Zīmīgi, ka nu jau  bijušais Jūrmalas mērs Gatis Truksnis 2016.gada 24.marta domes sēdē, attaisnojot viesnīcu un viesu namu funkcijas maiņu uz dzīvokļiem teritorijas plānojumā sacīja: “(..) mums ir par daudz viesnīcu numuru. Pēc dažādiem uzskaitījumiem mums ir 3500 – 4000 gultasvietu”