Jūrmalas aizsardzības biedrība (JAB) aicina Jūrmalas domes priekšsēdētāju Juri Visocki publiski atvainoties par 2013. gada 3. aprīļa domes sēdē vienkāršrunā izteiktajiem apvainojumiem JAB, kā arī visiem jūrmalniekiem, kuri iestājas par vides tiesībām, dabas pamatnēm, vēsturisko vidi un ilgtspējīgu pilsētas attīstību.

Demokrātiskā sabiedrībā nav pieļaujams, ka pašvaldības vadītājs atklāti apšauba Satversmē un likumos noteikto kārtību, kādā sabiedrība piedalās tai svarīgu jautājumu izlemšanā, nopeļot sabiedrības līdzdalības un tiesiskuma nodrošināšanas procesus. Satversmes 115. pantā noteiktās pamattiesības ir fundamentālas cilvēktiesības, kuru publiska nonicināšana neatbilst valsts amatpersonas statusam.

Jūrmalas aizsardzības biedrība ir nodibināta, lai nodrošinātu Jūrmalas ilgtspējīgu attīstību, dabas un unikālās pilsētvides aizsardzību. Jūrmalas aizsardzības biedrības mērķis nav pārņemt domes atbildību, bet izveidotais mehānisms dod visiem vai vismaz lielākajai daļai Jūrmalas iedzīvotāju reālu iespēju piedalīties to lēmumu pieņemšanas procesā, kuri skar viņu ikdienu, labklājību un pilsētas nākotni. Biedrība ir bezpeļņas organizācija, kurā ir pārstāvēti visi pilsētas vēsturiskie centri.

J.Visocka nepatiku pret JAB un asos izteikumus pret biedrības nostāju var saprast, ņemot vērā viņa radikāli atšķirīgo viedokli attiecībā par Jūrmalas teritorijas plānojumu, kuru deputāts Visockis apliecinājis ar savu balsojumu.

Tomēr deputātam, kam uzticēts vadīt pilsētas domi, ir jāciena jūrmalniekus, kuri domā citādi, aizstāv savas un citu līdzcilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Pretējā gadījumā pilsētas mērs ātri zaudēs savu pilsētnieku uzticēšanos un cieņu.”