Pašreizējā situācija

Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) dibinātāji uzskata, ka pilsētas iedzīvotājiem šodien nav iespējams reāli kontrolēt vai noteikt, kāda kopumā ir plānota pilsētas attīstība un vēl mazāk kontrolēt to, kas notiek viņu tuvākajā apkārtnē.
Teorētiski iedzīvotāju līdzdalībai jārealizējas kopā ar politiskajiem procesiem, kas notiek valstī – galvenokārt vēlēšanām, bet pašreizējā demokrātiskās attīstības stadijā tas vēl nav iespējams. Daļēji vainīgi tomēr esam mēs paši, jo uzskatām, ka mēs, t.s. - “mazie”, neko nevaram ietekmēt, tādēļ vai nu nebalsojam vispār, jo neredzam pieņemamu kandidātu, vai arī balsojam akli, pamatojoties uz politiskās partijas piederību, pat neraugoties uz to, kāda ir izvēlētā kandidāta iepriekšējā reālā komerciālā vai politiskā darbība. Mēs arī saprotam to, ka ar šo reālo darbību vēlētājiem bieži vien vienkārši nav iespējams objektīvi iepazīties. Mēs neesam prasījuši no politiķiem konkrētu darba plānu, ko viņi darīs Jūrmalas labā, un - vēl bēdīgāk - nepieprasām atskaiti par iepriekš solītā plāna ( ja tāds vispār ir bijis) izpildi pirms nākošām vēlēšanām.

JAB mērķis

JAB dibinātāju mērķis nav pārņemt domes darbu vai atbildību, bet izveidot mehānismu, kas dod visiem vai vismaz lielākajai daļai Jūrmalas iedzīvotāju reālu iespēju piedalīties to lēmumu pieņemšanas procesā, kuri skar viņu ikdienu, labklājību un pilsētas nākotni. Dibinātāji uzskata, ka, uzmanīgi un loģiski plānojot, var nodrošināt gan vides aizsardzību un ilgtermiņa plānus gan privātmāju celtniecībā, gan arī piemērotu tūrisma servisa izveidi.

Struktūra

Lai sasniegtu šo mērķi, dibinātāji ir izveidojuši nevalstisku, brīvprātīgu, bezpeļņas pilsētas iedzīvotāju biedrību, Jūrmalas Aizsardzības biedrību (JAB), kurā ir pārstāvēti visi pilsētas vēsturiskie centri. Katrā no tiem tiek veidota vietējo iedzīvotāju darba grupa (VIDG), kas identificē vietējās problēmas un biedrības valdei piedāvā iespējamos problēmu risinājumu variantus. Valde savlaicīgi izveido speciālistu darba grupas (SDG), kuru sastāvā ir juristi, inženieri, arhitekti, finansisti, žurnālisti, ārsti un citi Jūrmalas iedzīvotāji. Tās, starp citu, izvērtē VIDG sniegtos priekšlikumus un alternatīvus domes ieteiktus risinājumus un iesniedz valdei un pilsētas domei motivētus un lietpratīgus rakstiskus izvērtējumus un nepieciešamības gadījumā piedalās domes sēdēs, lai aizstāvētu savus priekšlikumus. Pie valdes izveidots izpildes sekretariāts (no kura vismaz dažu darbinieku darbs nākotnē būs pilnībā apmaksāts), kas nodarbojas ar JAB praktisko darbu - dokumentu sagatavošanu valdes, biedrības vai domes vajadzībām.

Darbības principi

JAB ir nevalstiska brīvprātīga struktūra, kuras biedri var būt politisko organizāciju biedri (bet ne amatpersonas) , bet kas nav saistīta ne ar vienu no politiskajām partijām, tomēr ir tiesīga atbalstīt politiskās partijas tajos virzienos, kuros JAB un partiju intereses sakrīt.

Biedrība darbojas pēc demokrātijas pamatprincipa, proti, pilsoņu ievēlētās amatpersonas, kas par darbu saņem atalgojumu no nodokļu maksātāju naudas, ir nevis pilsoņu priekšnieki, bet to kalpi, kuriem jānodrošina pilsoņu vēlmju izpilde.

Biedrība pieprasa domes darbības caurspīdīgumu un godīgumu un apsolās darīt visu nepieciešamo, lai to panāktu.