1.Pilsētas pārvaldes decentralizācija ar rajonu aģentūru palīdzību.

2.Saimnieciskais potenciāls - tūrisms, kūrorts (veselība, rekreācija).

3. Nekaitējot pamatvērtībām, attīstīt viesnīcas, darījumu centrus, kultūras, izglītības un zinātnes objektus, izklaides, atpūtas centrus, nelielas ražotnes, uzņēmumus.

4. Nepieciešams vienots saimnieciskās attīstības modelis Slokas bijušajai rūpnieciskajai un transporta zonai.

5. Panākt valsts līmenī KŪRORTU kā tautsaimniecības nozares attīstības plānošanu.

6. Izstrādāt likumprojektu par Jūrmalu kā kūrortpilsētu.

7. Izstrādāt tūrisma attīstības īstermiņa un ilgtermiņa plānus Jūrmalai.

8. Vietējo iedzīvotāju nodokļus noteikt samērīgi pret to īpašuma lielumu un laiku, ko cilvēki dzīvo noteiktajā vietā.

9. Nodokļu atlaides kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem.

10. Īpašniekiem, kas iegādājas nekustamo īpašumu par cenu virs 1 miljona USD, noteikt paaugstinātu nodokli.

11. Celt dzīvokļus sociāli maznodrošinātajiem.

12. Veidot bezprocentu aizdevumu fondu aizdevumiem dzīvojamo ēku remontam un restaurācijai vēsturiskajā pilsētas daļā.

13. Turpmāko 15 gadu laikā visā pilsētā nodrošināt ūdensvadu un kanalizāciju.

14. Sakārtot ielas pēc CSDD standartiem.

15. Noteikt maksimālo transporta plūsmas intensitātes rādītāju Jūrmalas ceļiem.

16. Attīstīt velotūrismu (celiņi/velosipēdu noma).

17. Nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu optimizāciju.

18. Paplašināt ūdenstransporta un dzelzceļa lomu pasažieru pārvadājumos, izveidot dzelzceļa stacijās informācijas centrus.

19. Nodrošināt atkritumu poligona Priedainē likvidēšanu

20. Nodrošināt pludmales smilšu tīrīšanu.

21. Nodrošināt visu pludmales zonas graustu likvidēšanu.

22. Attīstīt nelielo kultūras un izklaides vietu tīklu Ķemeros/Slokā/Kaugurciemā.

23. Atjaunot Majoru dzelzceļa stacijas vēsturisko ēku.

24. Izveidot Kultūrvides centru Jūras ielā 3.

25. Iedibināt papildus mākslas tradīcijas.

26. Veidot sadraudzības un kultūras darījumus ar sadraudzības pilsētām, ES, un Skandināviju.

27. Jūrmalas vēsturiskajiem centriem- pilsētbūvniecības pieminekļiem, izstrādāt katram savu aizsardzības režīmu un attīstības modeli.