Latvijas Universitātes bioloģijas institūts par Lielupes palienēm

"...uzskatām, ka Lielupes palienei Druvciema-Valteru posmā (Ezeru ielas galā), kas līdz šim bija "dabas pamatnes" teritorija, šāds statuss obligāti saglabājams arī turpmāk. Vēlamies uzsvērt, ka arī citās Lielupes palienēs Jūrmalā nav pieļaujama ekonomiski neizdevīgā (dārgā nodrošināšanās pret plūdu riskiem u.c. ) un dabai kaitīgā (piesārņojums, izmaiņas upes profilā u.c. ) applūstošo palienes teritoriju apbūvēšana. (Pilns teksts pievienotajā dokumentā) "

Bioloģijas institūts Jūrmalas domei

 

 

Latvijas Universitātes profesors Guntis Eberhards par pludmales apbūvi

Pēdējā laikā masu saziņas līdzekļos un Jūrmalas pilsētā dažu profesijas pārstāvju paustais atbalsts promenādes izbūvei gar jūras krastu, atsaucoties uz to, ka šāda projekta īstenošanu esmu atbalstījis, ir nepatiess. Nevienam neesmu teicis, kā arī kādu pilnvarojis manā vārdā paust šādu nostāju. Vienīgi par nepieciešamību krasta aizsardzībai pret eroziju, bet ne priekškāpas joslas un kārklu stādījumu vietā un pludmalē. (Pilns teksts pievienotajā dokumentā )

Eberhards par pludmales apbūvi