Tiesvedības

Šis zemesgabals –dabas pamatne , kuru valsts ir iznomājusi privātpersonai, atrodas kāpās, kur saskaņā ar likumu un pilsētas plānojumu apbūves iespējas ir strikti ierobežotas. Izņēmuma kārtā tur atļauta apbūve bērnu kompleksa izveidei. Tas nozīmē, ka drīkst uzsliet šūpoles, ierīkot smilšu kastes, slidkalniņus un citas līdzīga veida ierīces bērnu vajadzībām. Pret šādu šīs teritorijas izmantošanu biedrība nebūtu iebildusi. Taču JAB konstatēja, ka izsniegtā būvatļauja paredzēja jaunu, ne tikai bērniem paredzētu ēku celšanu. Šī iemesla dēļ biedrība vispirms apstrīdēja šo būvatļauju kā prettiesisku Jūrmalas domē (iesniegums tika noraidīts), bet pēc tam – Administratīvajā rajona tiesā, kas ar savu 2012. gada 19. jūnija lēmumu piekrita JAB vērtējumam un atcēla Jūrmalas domes lēmumu.