Teritorijas (attīstības) plāns

 

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 5. aprīļa lēmumu Nr.220 (protokols Nr.6, 43.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Jūrmalas Aizsardzības biedrība ir sagatavojusi savu atsauksmi par minēto teritorijas plānojuma materiālu.

Ar Jūrmalas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr. 565 ir apstiprināta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija un  uzsākta iedzīvotāju iepazīstināšanas kampaņa. Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) ir sagatavojusi savu atsauksmi par minēto teritorijas plānojuma materiālu.

12. decembrī Attīstības plāna izstrādes Darba grupā tika prezentēts Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas materiāls, kas tika pasniegts kā galīgā redakcija un tiek virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai. Vērojot š. g. 13. decembra sanāksmi Jūrmalas domē, kurā plāna autori „Grupa 93” īsumā pārstāstīja šī plāna risinājumus deputātiem, mēs konstatējām, ka lielākā daļa no deputātiem šo plāna redakciju redzēja pirmo reizi un, mūsuprāt, ir neiespējami vienas dienas laikā, t.i. trešdien, šo plānu izpētīt, lai jau ceturtdien ba

Jūrmalas pilsētas domes patlaban piedāvātais Attīstības plāns turpmākajiem 12. gadiem iznīcinās Jūrmalu kā kūrortpilsētu - secinājusi Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) pēc iepazīšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku grupas pētījumu „Jūrmalas pilsētas riska teritoriju pārskats, ekspertīze un analīze atbilstoši pilsētas iedzīvotāju interesēm un Attīstības plānam 2011.-2021.” Ar pētījuma rezultātiem JAB 2011. gada 10. augustā iepazīstināja Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu.

Pēc Jūrmalas Aizsardzības biedrības (JAB) pasūtījuma Rīgas Tehnisko universitāte veica pētījumu „Jūrmalas pilsētas riska teritoriju pārskats, ekspertīze un analīze, atbilstoši pilsētas iedzīvotāju interesēm un Attīstības plānam 2011.-2021”. Šī pētījuma nolūks ir norādīt Jūrmalas Aizsardzības biedrībai uz tām problēmām, kas skar sabiedrības intereses un kas ir iekļautas Attīstības plāna 2010. – 2021.g. autoru (Grupa 93) un pasūtītāja (Jūrmalas pilsētas dome) izstrādātajos priekšlikumos.

Jūrmalas pilsētā norit Attīstības plāna projekta līdz 2023.gadam sabiedriskā apspriešana. Tās gaitā Jūrmalas Aizsardzības biedrība ( JAB ) ir sagatavojusi pārskatu par pašiem strīdīgākajiem priekšlikumiem, galvenokārt saistībā ar dabas pamatņu pārvēršanu apbūvējamās teritorijās, pludmales apbūvi uz t.s. Lielās promenādes un apbūvi uz ūdeņiem.

Godājamie Jūrmalas iedzīvotāji!

Sākusies Jūrmalas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmo priekšlikumu apspriešana. Darba grupā piedalījās arī mūsu biedri , kuru iebildumi un priekšlikumi faktiski netika ņemti vērā. Tagad teritorijas plānojums bez kādām izmaiņām tiek nodots jūrmalnieku vērtējumam.

Par piedāvātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem risinājumiem un vides pārskata projektu būs iespējams diskutēt Jūrmalas domes rīkotajās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) ir aicinājusi Jūrmalas pilsētas domi pārskatīt un atlikt tās lēmumu nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA „Grupa 93” sagatavoto Attīstības plāna 2011. – 2021. gadam dokumentāciju un papildināt to ar jūrmalniekiem svarīgu trūkstošo informāciju sekojošu iemeslu dēļ: