Jūrmalas aizsardzības biedrība ir nosūtījusi Politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” (SC) valdes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam vēstuli, pieprasot vienādu attieksmi pret bankas „Citadele” un „Jūrmalas namsaimnieka” pārdošanu. SC ir pārstāvēts Jūrmalas domē ar trīs deputātiem, un tiem būs izšķiroša loma izsoles, kuras rezultātā tiek pazaudēti 1,3 miljoni eiro, rezultātu apstiprināšanā.

 

A. god. N. Ušakova kungs!

Mēs esam vērojuši Jūsu vadītās politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” (SC) aktivitātes, lai apturētu bankas „Citadele” pārdošanu. Ja jūsu centieni ir balstīti uz to, lai sabiedrība iegūtu maksimālu labumu, tad sagaidām no Jums un Jūsu partijas deputātiem Jūrmalas domē līdzvērtīgu attieksmi attiecībā uz pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas namsaimnieks” (JN) privatizāciju. Mēs nevaram spriest par argumentiem, kāpēc Jūsu deputāti neiebilda pret to, ka netiek pārsūdzēts tiesas spriedums, ar kuru jāprivatizē minētais uzņēmums. Nepieļaujam arī, ka SC būtu kāda saistība ar jau iepriekšējā sasaukumā uzsākto plānu, lai uzņēmums tiktu privatizēts par pazeminātu cenu. Taču šobrīd esam neizpratnē, kāpēc vismaz no Jūsu deputātu puses nesekoja nekāda rīcība, kad kļuva zināms, ka ir tikai viens pretendents, un atkārtoti bijām iesnieguši savus argumentus, ka izsoles sākuma cena ir samazināta vismaz par 1,3 miljoniem eiro un pretendentu loks apzināti ierobežots. Protams, var nepiekrist mūsu argumentiem par samazināto uzņēmuma biznesa vērtību, taču tas, ka mūsu iesniegtais sertificēta vērtētāja vērtējums nekustamajam īpašumam Burtnieku 22 atšķīrās par 250 000 eiro no Jūrmalas domes vērtējuma, darītu uzmanīgu jebkuru patiesu sabiedrības interešu pārstāvi. Īpaši tad, ja pretendents ir tikai viens. Tāpēc aicinām Jūs nodrošināt, ka SC Jūrmalas domes deputāti rīkojas atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā teiktajam, ka “Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”.

Tas nozīmē:

1) Neapstiprināt un atcelt 2014. gada 30. septembrī notikušās „Jūrmalas namsaimnieka” kapitāla daļu atsavināšanas atklātās izsoles rezultātu;

2) uzsākt jaunu izsoli, pārstrādājot privatizācijas projektu un nosakot atbilstošus izsoles noteikumus, lai Jūrmalas namsaimnieka kapitāla daļas būtu iespējams atsavināt par iespējami augstāku cenu.