Pēdējā Jūrmalas domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt atsavināšanas procesu vairāk kā 50 zemesgabaliem. Par to noteikti vēl būs daudz jautājumu, jo runa ir par visai sabiedrībai piederošu īpašumu nodošanu citām personām. Viens no šiem īpašumiem izrādījās 3.līnija 2110, kura lietošanas mērķis saraksta anotācijā ir „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”. Vismaz līdz 2014. gada maijam šis 3. līnijas ielas posms starp Bulduru un Vidus prospektiem bija iznomāts A. Krasovickai „teritorijas labiekārtošanai” un slēpās aiz augsta žoga. Mums nav informācijas par nomas līguma jaunajiem noteikumiem un termiņu, kas acīmredzot ir pārtapuši mēģinājumā iegūt šo ielas posmu privātīpašumā.

 

Runa ir par vienu no skandaloziem zemes nomas līgumiem, “Parex” bankas impērijas Bulduros attīstīšanas projektiem. Villas “Marta” kompleksa apbūvei nepieciešamajos trijos kvartālos īpašnieki nojauca visas vēsturiskās koka ēkas, taču palika problēma ar šķērsielām. 3.līnija atdalīja tenisa halli, kuras sasniegšanai iela bija jāšķērso. Pirmais šo problēmu sāka risināt toreizējais domes priekšsēdētājs, bijušais Jūrmalas pilsētas galvenais arhitekts Leonīds Alksnis, jo arhitekta Meinharda fon Gerkāna un SIA “Vincents” izstrādātais projekts nodrošināšot “arhitektoniski vienotu ansambli”. Deputātu domas tomēr dalījās un bija vajadzīgi divi pašvaldības lēmumi. Pēdējais 1999. gada lēmums Nr. 722 tika “pastiprināts” ar 120 000 latu ziedojumu it kā pilsētas labiekārtošanai. Neraugoties uz oficiālo kukuli, pret šādu lēmumu bija Ilmārs Ančāns, bet atturējās deputāti Andris Apsītis, Arturs Henkels, Adriāns Kukuvass un Sergejs Stepanovs.

2004.gadā apritēja nomas līguma pirmais termiņš un dome no jauna bija spiesta runāt par ielas nomāšanas nosacījumiem. Domes 4.februāra lēmums Nr. 59 paredzēja turpināt nomas līgumu ar Aleksandru Krasovicku par zemesgabala “3.līnija 2110” 478 kvadrātmetru platībā iznomāšanu “Villa Marta” teritorijas labiekārtošanas vajadzībām. Domes lēmuma pieņemšana izraisīja jaunas diskusijas. Pret līguma pagarināšanu bija Ilmārs Ančāns un Māris Kreilis, bet atturējās Regīna Simsone, Dace Ķezbere un Dainis Urbanovičs. Kā liecina protokols, domes priekšsēdētāja Jura Hlevicka pirmais vietnieks Aigars Tampe balsošanas laikā bija izgājis. Ar balsu vairākumu tika pieņemts ierosinājums 5 gadu vietā jauno nomas līguma termiņu noteikt uz 10 gadiem.

 

Tā ir izcili nekaunīga rīcība, kas liecina, ka Jūrmalas domes politikā nekas nav mainījies, neraugoties uz tā saucamajiem augstajiem domes priekšsēdētāja G.Trukšņa (Latvijas Zaļā partija ) reitingiem. Jūrmalas Aizsardzības biedrība izsaka kategorisku protestu šādai rīcībai un darīs visu iespējamo, lai nepieļautu pilsētas ielas nodošanu īpašumā privātpersonai.

 

Atsavināšanas saraksts