Jūrmalas aizsardzības biedrība ir nosūtījusi vēstuli Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim, kurā lūdz veikt neatkarīgu auditu par iedzīvotāju ēku remontiem uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu SIA „Jūrmalas namsaimnieks”. Biedrība joprojām saņem satrauktu iedzīvotāju zvanus, kurus nav pārliecinājuši ne Jūrmalas domes publiskie paziņojumi, ne domes priekšsēdētāja personīgs apliecinājums 2015. gada 31. martā Kauguru kultūras namā par to, ka šie līdzekļi tiek izmantoti tikai ēku remontiem un tas tiek regulāri pārbaudīts. Tā kā pēc biedrības un daudzu Jūrmalas iedzīvotāju uzskatiem jau pats SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas process bija ļoti apšaubāms, tad biedrība piedāvā līdzekļu izmantošanas auditu uzticēt neatkarīgai auditorkompānijai „PricewaterhouseCoopers” SIA un apmaksāt tās pakalpojumus.

 Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un Pilnvarojuma līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Jūrmalas domei nav nekādu šķēršļu auditora piesaistei un atzinuma publiskošanai.

 Jebkura nepamatota kavēšanās veikt šādu auditu var veicināt pilnīgu uzticības zaudēšanu Jūrmalas domes priekšsēdētājam.