Jūrmalas aizsardzības biedrība aicina atbalstīt Jūrmalas iedzīvotāju prasību Jūrmalas domei atcelt tās 2015. gada 7. maija lēmumu Nr. 187 Par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu. Iedzīvotāji uzskata, ka publiskā diskusijā ir jāizvērtē Jūrmalas zīmola maiņas nepieciešamība un tā iespējamie varianti. Diemžēl Jūrmalas dome lēmumu tik būtiskā jautājumā ir pieņēmusi neapspriežoties ar iedzīvotājiem.

Šo iniciatīvu jūs variet atbalstīt ar savu, draugu un kaimiņu  parakstiem pievienotajās parakstu lapās. Tās variet līdz 22. jūnijam nodot:

1)       Kafejnīcā „ Kūriņš” , Kauguri. Katru dienu no 12:00 – 22:00.  Tur ir iespēja arī parakstīties;

2)      „ Alus krodziņā” , Jomas 64a. Katru dienu no 12:00-22:00;

3)        Nosūtīt pa pastu uz adresi: „ Jūrmalas aizsardzības biedrība” , a/k 32 , Jūrmala, LV 2015

 

 

         parakstu lapa