JAB ir nosūtījusi Jūrmalas pilsētas domei elektroniski parakstītu vēstuli Nr. 1/2016 “Par iebildumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajai redakcijai“  ar pielikumu, kurā minēti mūsu iebildumi par plānotajām izmaiņām 14 teritorijās. Minētos dokumentus jūs varat atrast šī raksta pielikumā. 

Ja atbalstāt mūsu iebildumus, tad jums ir iespēja:

1) No 18. līdz 27. janvārim portālā ManaBalss parakstīties par mūsu iniciatīvu “Glābsim Jūrmalas dabas un kultūrvides vērtības” ( spied ManaBalss ) ;

2) Izdrukāt un aizpildīt šī raksta pielikumā atrodamo parakstu lapu. To var nodot katru dienu līdz 2016. gada 26. janvārim no plkst. 12:00 -22:00 Jūrmalā, Jomas 64a („Alus krodziņš”) vai Jūrmalas domes klientu apkalpošanas centros to darba laikos.

 

Mūsu iebildumi ir šādi:

 

1. 4. līnija 1A, kadastra Nr. 13000071303, 1 858 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6D2)  Dabas teritorija uz (P41) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz apbūvi 12m (2.5. stāvi). Dabā mežs kāpās pašā pludmalē  līdzās tā saucamajam  “Kargina parkam”.  Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

 

2. Lašu 31 un Lašu 34, kadastra Nr. 13000020114, 13000020115. Paredzēta zonējuma maiņa no (2K2) Jauktā kūrorta teritorijā ar apbūves augstumiem 15m un 25m uz  (P64) Publiskās apbūves teritorija ar apbūves augstumu  42m ( 12. stāvi), kur atļauta daudzdzīvokļu māju būvniecība. Teritorija pavisam netālu no Lielupes ietekas jūrā. Nav veikta ainavas analīze. Lielupes ieteka jūrā pašlaik piesaista iedzīvotājus un pilsētas viesus tieši ar neskarto dabu un ainavu bez apbūves. Šādu teritoriju Eiropas valstīs kļūst arvien mazāk un tās tiek augstu vērtētas. Iebildums pret būvju augstuma palielināšanu. Prasība saglabāt kūrorta funkciju bez daudzdzīvokļu ēku apbūves.

 

 

 

3. Smiltenes iela 1, 13000091902, 10 357 m2. Teritorija blakus arhitektūras pieminekļa Dzintaru koncertzāles zemesgabalam un pludmales tuvumā. Paredzēta zonējuma maiņa no (6K1) Jaukta kūrorta teritorija uz (JC10) Jauktas centra apbūves teritorija. Iepriekšējā plānojumā pretēji institūciju negatīviem slēdzieniem un iedzīvotāju iebildumiem tika izmainīts apbūves augstumu no 12 m (2,5 st.) uz 20 m (5 st.) ar pamatojumu, ka tā esot “racionāla teritorijas izmantošana”. Sākotnējā redakcijā tā bija Publiskās apbūves teritorija P62, kur daudzdzīvokļu mājas bija tikai kā papildu izmantošana, bet “pilnveidotajā” jau galvenais izmantošanas veids. Saglabājam prasību samazināt apbūves augstumu līdz 12 m (2.5 st.). Prasība pilnībā saglabāt kūrorta funkciju. Iebildums pret rindu un daudzdzīvokļu māju celtniecību. 

 

 

 

4. Pils iela 1, Dubultu laukums, kadastra Nr. 13000101601, 23 694 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6SA2)  Sabiedriskās apbūves teritorija uz P(22) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz apbūvi 20m (5. Stāvi). Pilsētas laukums bez apbūves. Faktiski vienīgā tāda rakstura un izmēra teritorija pilsētas centrā. Prasība saglabāt tikai tādu publisko apbūvi, kas koncentrēta uz iedzīvotāju interesēm. Piemēram, kultūras iestādes vai labiekārtota publiskā ārtelpa ar atpūtas funkciju. Iebildums pret viesu izmitināšanas objektu būvi. Perspektīvās izmaiņas nosakāmas ar iedzīvotāju aptauju un kompetentu speciālistu ideju konkursu.

 

 

 

5. 17.līnija 1A, kadastra Nr. 13000041004, 660 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (3D2) Dabas teritorija uz (P41) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz apbūvi 12m ( 2.5. stāvi ). Dabā mežs kāpas pašā pludmales tuvumā. Nav nekādu pazīmju, ka teritorijā iepriekš ir bijusi apbūve. Iebildums pret teritorijas apbūvi. Prasība saglabāt kā dabas teritoriju.

 

 

 

6. Turaidas iela 17, kadastra Nr. 13000090097, 13 883 m2.  Paredzēta zonējuma maiņa no nelielā daļā (6JD2) Jaukta darījumu apbūves teritorija un  (6K1) Jaukta kūrorta teritorija uz (JC10) Jauktas centra apbūves teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju celtniecību. Šobrīd nesen uzbūvēta viesnīca. Sākotnējā redakcijā tā vēl bija publiskas apbūves teritorija P34, kur daudzdzīvokļu mājas bija tikai kā papildu izmantošanas veids, bet tagad jau galvenais izmantošanas veids. Tā rezultātā nebūs jūrmalniekiem iepriekš solītās  darba vietas un tiks samazināts pilsētas budžetā iemaksājamais nekustamā īpašuma nodoklis. Prasība teritorijā  pilnībā saglabāt tikai kūrorta funkciju, kas izslēdz viesnīcas pārveidošanu par daudzdzīvokļu ēku. 

 

 

 

7. Dzintari 2103, kadastra Nr. 13000082103, 105 994 m2, apbūvei tiek nodoti  32 800m2. Zonējuma maiņa no (6D3) Dabas teritorija uz (P13) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz apbūvi 20m ( 5. stāvi). Dabā mežs. Nav pieejama informācija par Jūrmalas domes minēto mērķi- kurortoloģijas un medicīnas centru, kura attīstībai nepieciešama apbūve 5- stāvu augstumā. Pirms šāda veida priekšlikumiem izstrādājama koncepcija, biznesa plāns u.c. dokumenti, kas dotu pārliecību par projekta realizācijas  iespējamību. Iebildums pret apbūvi.  Saglabājama kā dabas teritorija līdz brīdim, kad ir reāls pamatojums.

 

 

 

8. Buļļuciems 1724, kadastra Nr. 13000021724, 237442 m2,  apbūvei nodoti  12 000 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (3D2) Dabas teritorija uz (P56) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi 15m. Dabā mežs pie Vikingu prospekta. Nepamatoti izveidots jauns apbūvējams zemesgabals privātmāju rajonā sabiedriskai apbūvei, t.sk., daudzdzīvokļu māju apbūvei. Jūrmalas domes norādītais mērķis “ar kurortoloģiju saistīta medicīnas centra izbūve” tādā vietā ir vairāk kā apšaubāms. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

 

9. Dzintari 2405, kadastra Nr. 13000082405, 4138 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no 6D3

Dabas teritorija uz (JC13) Jauktas centra apbūves teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Dabā mežs Meža prospekta malā. Jūrmalas domes pamatojums par “kvartāla struktūras sakārtošanu” nevar tikt uzskatīts par argumentu, lai attīstītu apbūvi. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

 

10. Pilsoņu iela 14/16,  kadastra Nr. 13000092710, 2 902 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6JD2) Jaukta darījumu apbūves teritorija uz (P53) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju būvniecību. Teritorija pilsētas centrā Pilsoņu un Jomas ielas krustojumā pretī viesnīcai “Hotel Jūrmala SPA”. 

Iebildums pret rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Prasība pilnībā noteikt sabiedrisku funkciju.

 

 

 

11. Jūras iela 23/25, kadastra Nr. 13000090107, 27 781 m2.  Paredzēta zonējuma maiņa no  (6K1) Jaukta kūrorta teritorija ar apbūves augstumu 20m ( 5. stāvi) uz  (P49) Publiskās apbūves teritorijas ar apbūves augstumu 42m ( 12. stāvi). Nav veikta ainavas analīze par ievērojamu augstuma palielinājumu no 20 m uz 42 m. Iebildums pret apbūves augstuma palielināšanu bez kompetentu speciālistu izvērtējuma.

 

 

 

 

12. Dzintari 4020, kadastra Nr. 13000084020, 203 148 m2. Apbūvei  paredzēti 7000 m2. Pašvaldības īpašums. Paredzēta zonējuma maiņa no 4D2 Dabas teritorija uz (P65) Publiskās apbūves teritorija 40%, 12 m. Dabā mežs. Jūrmalas dome ir norādījusi, ka mērķis ir transporta apkalpojošās infrastruktūras attīstība, t.i.,  degvielas uzpildes stacijas būvniecība. Nav pieejama nekāda informācija par analīzi, kas veikta par tāda objekta nepieciešamību.  Vēl vairāk izbrīna, ka plānotajā izmantošanā ir arī viesu izmitināšanas objekti u.c.  ar DUS pilnīgi nesaistīti izmantošanas veidi. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija. Ja gadījumā ir pamatojums par DUS nepieciešamību, tad plānā jāpievieno nosacījumi- biznesa plāns u.c.  Jānosaka tikai DUS atbilstoša atļautā izmantošana.

 

 

 

 

 13. Buļļuciems 2301, kadastra Nr. 13000022301, 187 4000 m2. Izmaiņas daļā teritorijas. Paredzēta zonējuma maiņa no 2D2 Dabas teritorija uz (DA5) Dabas un apstādījumu teritorija ar 3% , 6 m apbūvi. Dabā sala Lielupē netālu no tās grīvas. Robežojas ar Natura2000 teritoriju. Ļoti trausla zemsedze, kas izveidojusies daudzu gadu gaitā. Lielupes ostas pārvaldes plānotās atpūtas vietas izveide ar apbūvi neizbēgami to iznīcinās. Turklāt neskartā sala ir Lielupes grīvas ainavas vērtība. Prasība saglabāt  to kā dabas teritoriju, apzināti  nepalielinot tās izmantošanu.

 

 

 

14. Bulduri 1607, kadastra Nr. 13000071607, 6 961 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no 6K1 Kūrorta teritorija uz (DA5) Dabas un apstādījumu teritorija. Dabā īpaši atjaunots mežs kāpās. Jau 2012. gadā vairāki tūkstoši jūrmalnieku iebilda pret atļautās izmantošanas maiņu no dabas pamatnes uz kūrorta teritoriju ar apbūvi. Minerālūdens urbums pēc ģeologu slēdziena ir viegli izmantojams citos objektos, pievadot ūdeni no urbuma. Prasība saglabāt grozījumu pirmajā redakcijā minēto atļauto izmantošanu (DA5), bez speciālas atzīmes par 10%, 12 m apbūvi.

 

 

 

VĒSTULE

PIELIKUMS

PARAKSTU LAPA