Vismaz uz neilgu laiku apstādināta Gata Trukšņa virzītā iecere 150 m no Latvijas kultūras kanonā iekļautās Dzintaru koncertzāles uzcelt kārtējo piecstāvu māju. Sabiedrībai piedāvātajos attēlos atļautā 18 metru augstā 5 stāvu apbūve speciāli  bija attēlota daudz zemāka un mazākā apjomā.  Pievienotajā attēlā sarkanā krāsā ir tā daļa, kuru iedzīvotājiem plānoja nerādīt.

 

 

Mēs vienmēr esam bijuši par īstu viesnīcu būvi. Tiesa, ne Jūrmalas neskartajās kāpās. Šī vieta ir piemērota, tomēr plānotajai būvei ir jābūt iederīgai pilsētas vēsturiskajā centrā un jābūt garantijām, ka tā tiešām būs viesnīca. Tādi bija arī solījumi, kad 16. janvāra Jūrmalas domes sēdē deputātiem bija  jālemj par lokālplānojuma  Turaidas ielā 10/12 nodošanu publiskajai apspriešanai. Apzināti maldinošās iedzīvotājiem domātās  vizualizācijas, kuru dēļ domes priekšsēdētājs bija spiests noņemt šo jautājumu, nebija vienīgā nepatiesība 16. janvāra Jūrmalas domes sēdē, kad bija jālemj par lokālplānojumu Turaidas 10/12 nodošanu publiskajai apspriešanai.

 1) Milzīgo un vidē  neiederīgo būvi pamato ar kārtējās viesnīcas nepieciešamību, kas došot darba vietas un tūristu pieplūdumu,  bet izrādās, ka joprojām nekas netraucēs ierastajai shēmai, kad daudzi desmiti šādu “viesnīcu” realitātē ir  daudzdzīvokļu ēkas.  Tās, kuras izpelnās Jūrmalas domes īpašu labvēlību, vēlāk arī tiek legalizētas. Tā tas notika ar tikai dažus desmitus metru netālo miljonāra Jūlija Krūmiņa ģimenes  “viesnīcu”  Turaidas 17 un samazināja nekustamā īpašuma nodokļu iemaksas pilsētas budžetā aptuveni par 40 000 eiro gadā.

2) Tieši šādi apbūves parametri esot nepieciešami, lai viesnīcai būtu  vizsmaz  4. kategorija. Jūrmalā ir četras 4. kategorijas viesnīcas. No tām “Good Stay Eiropa” turpat  Jūras 56 un “Amber Sea Hotel” Dzintaru prospektā 68 ir daudz pieticīgāki  faktiskie apbūves rādītāji.

3) Pirms lokālplānojuma uzsākšanas Attīstības un vides jautājumu komitejā un domes sēdē runa bija tikai par iespējamo 3,5 stāvu apbūvi. Neviens nespēja paskaidrot, kāpēc piedāvājumā ir 18 m ar 5 stāviem.

4) Piedāvājums atbilstot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes izvirzītajam nosacījumam, ka “plānotā viesnīcas jaunbūve zemesgabalā veidojama kā Jūrmalas pilsētai raksturīgā mazstāvu apbūve dalītos apjomos…”.