Jūrmalas aizsardzības biedrība 2022. gada 5 .februārī ir nosūtījusi Jūrmalas domei vēstuli  Nr. 03/2022 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto 3.0 redakciju".

Ja arī Jūs vēlaties pievienoties kādam no mūsu iebildumiem, tad rakstiet brīvā tekstā uz Jūrmalas domes e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sabiedrības kategoriskie iebildumi pret Jūrmalas dabas un kultūras mantojuma vērtību iznīcināšanu nav ņemti vērā. Piemēram, Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā joprojām paredzēts likvidēt būvlaidi  “krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves” un Apbūves noteikumos atteikties no prasības kultūrvēsturiski vērtīgu ēku pārbūves gadījumā saglabāt vismaz 20% vēsturiskās substances.

Tā vietā plānojuma pēdējā redakcijā apbūvei tiek nodoti vēl 202 000 m2 dabas teritoriju.  Vēl 88 000 m2 dabas teritorijas mežos nodota savrupmāju apbūvei vietās, kur tā iepriekš tika pamatota ar valsts un pašvaldības sabiedrisku būvju celtniecību. Tās ir teritorijas Lielupē, Bulduros, Dzintaros, Pumpuros, Jaundubultos, Asaros un  Valteros. Pašvaldība publiskās apspriešanas procesā nav sniegusi jebkādus aprēķinus vai citu pamatojumu, kas liecinātu par  ilgtspējīgas attīstības pamatidejas ievērošanu - apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas. Īstermiņa finansiālais ieguvums nevar būt par pamatu plānotajām izmaiņām.

 Mūsu iebildumi:

     1Stirnurags 0601, kadastra Nr. 1300 003 0601. Apbūvei 64 000 m2.

Apbūve plānota viena zemesgabala dziļumā no Meža prospekta 64 līdz Jūrnieku ielai un gar Vikingu ielu no Burtnieku ielas 21 līdz z/g 1300 003 0503, viena apbūves gabala dziļumā . Pēc Dabas datiem  mežainas piejūras kāpas. Apbūve ir pretrunā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010-2030, kur tā iezīmēta kā zaļā teritorija. Apbūves gadījumā īstenojas stratēģijā minētais drauds - vides un dabas resursu noplicināšana.

 

 

 2Bulduri 5408, kadastra Nr. 1300 007 5408. Apbūvei viss zemesgabals 32 242 m2.

Dabā mežs. Pēc Dabas datiem  mežainas piejūras kāpas. Apbūves gadījumā īstenojas Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010-2030 minētais drauds - vides un dabas resursu noplicināšana. Tiek likvidēta liela un iedzīvotājiem nozīmīga zaļā teritorija, kuru aptver esošā apbūve, jo apbūvei nodota arī blakus esošā dabas teritorija.

   

    3. Bulduri 5912, kadastra nr. 1300 007 5912. Apbūvei 47 000 m2.

Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas piejūras kāpas. Apbūves gadījumā īstenojas Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010-2030 minētais drauds - vides un dabas resursu noplicināšana. Tiek likvidēta liela un iedzīvotājiem nozīmīga zaļā teritorija, kuru aptver esošā apbūve, jo apbūvei nodota arī blakus esošā dabas teritorija.

 

 4. Jaundubulti 2702, kadastra Nr. 1300 011 2702. Apbūvei 20 000 m2.

Apbūve zemesgabala daļā  gar Poruka prospektu posmā no Abavas ielas līdz Sesavas ielai viena apbūves gabala dziļumā. Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas piejūras kāpas. Apbūvei paredzēto teritoriju šķērso maģistrālais meliorācijas grāvis. Meliorācijas sistēmas pārbūve prasīs ievērojamus līdzekļus un tiks skartas vēl jaunas platības dabas teritorijā.. Iebildums pret apbūvi, kas nav pamatota. Īstermiņa finansiālais ieguvums nevar būt par pamatu plānotajām izmaiņām.

 

 5. Pumpuri 3101, kadastra Nr. 1300 012 3101. Apbūvei 38 000m2.

Apbūve gar Poruka prospektu posmā no Sesavas ielas līdz Kronvalda ielai viena apbūves gabala dziļumā. Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas piejūras kāpas. Apbūvei paredzēto teritoriju šķērso maģistrālais meliorācijas grāvis. Meliorācijas sistēmas pārbūve prasīs ievērojamus līdzekļus un tiks skartas vēl jaunas platības dabas teritorijā. Prasība saglabāt to kā dabas teritoriju. Iebildums pret apbūvi, kas nav pamatota. Īstermiņa finansiālais ieguvums nevar būt par pamatu plānotajām izmaiņām.

 

 6. Dzintari 3405, kadastra Nr. 1300 008 3405. Apbūvei 1464 m2

Dabā mežs Mežaparka prospekta malā. Iebildums pret apbūvi zemesgabalā, kas ir buferzona.

 

 7. Valtera prospekts 24, kadastra Nr. 1300 016 4625. Apbūvei 20 403 m2 . Asari 4912, kadastra Nr. 1300 016 4912. Apbūvei 28 540 m2

Dabā mežs. Iepriekš apbūvei nodots ar pamatojumu, ka tiks izvietotas valsts vai pašvaldības sabiedriskas būves. Tagad savrupmājs un rindu mājas. Iebildums pret apbūvi, kas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm un tiešā veidā ir vides un dabas resursu noplicināšana. Tā kā zūd jebkura argumentācija apbūvei, tad prasām noteikt to kā dabas teritoriju.

 

  1. Asaru prospekts 23/25, kadastra Nr. 1300 016 1501. Apbūvei 32 341 m2. Asaru prospekts 21, kadastra Nr. 1300 016 1504. Apbūvei 7082 m2.

Dabā mežs. Iepriekš apbūvei nodots ar pamatojumu, ka tiks izvietotas valsts vai pašvaldības sabiedriskas būves. Tagad savrupmājas un viesu izmitināšanas objekti. Iebildums pret apbūvi, kas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm un tiešā veidā ir vides un dabas resursu noplicināšana. Tā kā zūd jebkura argumentācija apbūvei, tad prasām noteikt to kā dabas teritoriju. Šādu prasību jau iepriekš ir iesnieguši apkaimes iedzīvotāji.

 

VĒSTULES PIELIKUMS