Par piedāvātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem risinājumiem un vides pārskata projektu būs iespējams diskutēt Jūrmalas domes rīkotajās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

 

2011. gada 13. janvārī plkst. 18.00 Ķemeru vidusskolā Tukuma ielā 1;

2011. gada 18. janvārī plkst. 18.00 Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110;

2011. gada 20. janvārī plkst. 18.00 SIVA koledžā Slokas ielā 68;

2011. gada 25. janvārī plkst. 18.00 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5;

2011. gada 27. janvārī plkst. 18.00 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5;

2011. gada 1. februārī plkst. 18.00 Lielupes vidusskolā Aizputes ielā 1a.

sīkāka informācija:www.jurmala.lv/page/938