Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) ir aicinājusi Jūrmalas pilsētas domi pārskatīt un atlikt tās lēmumu nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA „Grupa 93” sagatavoto Attīstības plāna 2011. – 2021. gadam dokumentāciju un papildināt to ar jūrmalniekiem svarīgu trūkstošo informāciju sekojošu iemeslu dēļ:

 

1.Jaunā Attīstības plāna dokumentācija ir sagatavota principiāli atšķirīgi no līdzšinējā, vēl spēkā esošā Jūrmalas teritorijas plānojuma (Ģenplāna). Piemēram, apzīmējumi uz kartes nav saprotami bez paskaidrojošā teksta (Apbūves noteikumu un lietoto pazīmju atšifrējuma) izlasīšanas. Tie lietojami tikai vienlaikus un ir katram no Jūrmalas 18 rajoniem atšķirīgi, neraugoties uz to, ka krāsas kartē un indeksi ir kopēji. Pat darba grupā strādājot, bija lielas grūtības saprast materiālu, nepārtraukti salīdzinot tekstus un karti. Turklāt Attīstības plānā izmantotajiem indeksiem, krāsām un cita veida marķējumam nav saistības ar lietošanā esošo Ģenplānu. Šādā situācijā jūrmalniekiem sabiedriskās apspriešanas laikā ir lielas iespējas nesaprast patieso situāciju.

2. Attīstības plānā daudzas dabas pamatnes, kopumā ap 200 ha, tiek paredzētas apbūvei. Šiem priekšlikumiem nepieciešams pamatojums un atsevišķa esošo dabas pamatņu karte, kurā būtu redzami apbūvei paredzētie zemesgabali ar skaidru motivāciju katrā atsevišķā gadījumā. Esam rakstiski aicinājuši 2010. gada 11. decembra vēstulē nr. 14/10 „Grupu 93” un Jūrmalas domes darba grupas vadītāju Māri Dzenīša kungu pirmās redakcijas sabiedriskajai apspriešanai papildus sagatavot un iesniegt pilnu sarakstu ar adresēm visām dabas teritorijām, kuras ir plānotas apbūvei un pamatojumu, kāpēc tas tiek darīts.

3. Materiāla izstrādātājs „Grupa 93” piedāvā no esošā Ģenplāna kardināli atšķirīgu pilsētplānošanas dokumentu, kas varētu būtu izmantojams kā eksperimentāls darbs, lai profesionālajā vidē diskutētu par jaunām koncepcijām pilsētplānojuma dokumentācijas sagatavošanā. Taču ar šādu pieeju veidots Jūrmalas jaunais Attīstības plāns, mūsuprāt, ignorē pēctecības principu, rada nopietnas bažas par tā „caurspīdīgumu”, paverot iespēju manipulācijām un pārpratumiem.

Secinājums: Attīstības plāns patreizējā redakcijā un tehniskajā izpildījumā nav sagatavots sabiedriskajai apspriešanai. Jūrmalas Pilsētplānošanas nodaļai sadarbībā ar domes deputātiem un sabiedriskajām organizācijām būtu jāuzņemas sagatavot iedzīvotājiem skaidra un viennozīmīgi saprotama Attīstības plāna redakcija, iekļaujot tajā jau pieminēto trūkstošo informāciju un uzskatāmi parādot piedāvātos, no esošā Ģenplāna atšķirīgos jauninājumus, par kuriem būtu iespējams saņemt Jūrmalas iedzīvotāju viedokli. Tas būtu daudz svarīgāk par Domes priekšsēdētāja solīto individuālo uzaicinājumu izsūtīšanu iedzīvotājiem.

 

JAB 14/10 vēstule JD attīstības plāns

JAB 17/10 vēstule JD attīstības plāns