Ar Jūrmalas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr. 565 ir apstiprināta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija un  uzsākta iedzīvotāju iepazīstināšanas kampaņa. Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) ir sagatavojusi savu atsauksmi par minēto teritorijas plānojuma materiālu.

Vēlamies  uzsvērt, ka Teritorijas plānojuma piedāvātā koncepcija nesniedz atbildi uz Attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, tostarp, veidot Jūrmalu kā pievilcīgāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā un to, ka Jūrmala kalpos par pievilkšanas punktu visai Latvijai. Iespējams, ka Stratēģijas autori bija domājuši par Jūrmalu kā pievilcīgāko teritoriju nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas spekulatīvajiem darījumiem vai Jūrmalu kā lepnāko guļamrajonu ar tā jaunajiem iemītniekiem - citu valstu turīgāko publiku, kas var atļauties pirkt namus un apartamentus visā plašajā pasaulē. Jūrmalas iedzīvotāju liela daļa šādai jau šobrīd īstenotajai politikai nevēlas pakļauties un mēs neredzam jaunajā Teritorijas plānojumā mehānismus, kas ļautu to apturēt. Mēs vēlamies redzēt pilsētu tās attīstībā, lai Jūrmalas pamatvērtības – daba un kultūras mantojums tiktu saudzēti un Jūrmala beidzot sāktu īstenot tās kūrorta potenciālu. Tā saucamā attīstība Jūrmalā galvenokārt tiek virzīta uz pašvaldībai piederošajām teritorijām, kas Teritorijas plānojumu pārvērš par valsts un pašvaldībai piederošo īpašumu izmantošanas plānu bez jebkādām garantijām par rožaino solījumu īstenošanos.

Jūrmalas Aizsardzības biedrība savai atsauksmei pievieno konkrēto zemesgabalu sarakstu ar mums nepieņemamiem attīstības priekšlikumiem. Pretenziju galvenā būtība ir prasība saglabāt dabas pamatni teritorijās, kurās ir liels ilgtspējīgas attīstības potenciāls, ieskaitot tur jau esošās vērtības, bet kuros Teritorijas plānojumā paredzētās izmaiņas nav nekādi argumentētas. Uzskatām par nepieciešamu turpināt darbu pie Teritorijas attīstības plāna pēc tam, kad būs beigusies sabiedrības informēšanas kampaņa, ņemt vērā sabiedrības viedokli, institūciju atzinumus, saņemt šobrīd izstrādes stadijā esošo pētījumu (par applūstošajām teritorijām u.c.) rezultātus.

Pilns JAB  atsauksmes teksts ir pievienotajā dokumentā jab3_vestule_JD_v5p.pdf , kurš parakstīts elektroniski. Aicinām ar saviem parakstiem (parakstu_lapa_v5.pdf) atbalstīt JAB viedokli. Parakstu lapas var nodot katru dienu līdz 22. janvārim ( ieskaitot ) no plkst. 12:00 -22:00 Jūrmalā, Jomas 64a ( „Alus krodziņš”) vai Jūrmalas domes klientu apkalpošanas centros to darba laikos.

JAB 2012. gada vēstules Nr. 01/12 „Par iebildumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajai redakcijai” elektroniskā paraksta derīgumu un parakstīšanas laiku jūs varat pārbaudīt www.eparaksts.lv. Saglabājiet dokumentu uz sava datora. Izvēlieties izvēlēties (augšā ) „Pārbaudīt edokumentu”, tad (kreisajā pusē) „Pārbaudīt PDF”, nospiežam Browse, atrodam saglabāto dokumentu jab3_vestule_JD_v5p.pdf, nospiežam OPEN. Parādīsies apstiprinājums, ka paraksts ir derīgs un parakstīšanas laiks.

Tālrunis informācijai : 26631926