Sakarā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 5. aprīļa lēmumu Nr.220 (protokols Nr.6, 43.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Jūrmalas Aizsardzības biedrība ir sagatavojusi savu atsauksmi par minēto teritorijas plānojuma materiālu.

 

Biedrība ir norādījusi, ka teritorijas plānojuma piedāvātā 2. redakcijā ietvertā koncepcija joprojām nesniedz atbildi uz Attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, tostarp, veidot Jūrmalu kā pievilcīgāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā un to, ka Jūrmala kalpos par pievilkšanas punktu visai Latvijai. Šķiet, ka teritorijas plāna autori to izpratuši tā, lai Jūrmalu padarītu kā Latvijā pievilcīgāko teritoriju nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas spekulatīvajiem darījumiem vai Jūrmalu kā lepnāko guļamrajonu ar tā jaunajiem iemītniekiem - citu valstu turīgāko publiku, kas var atļauties pirkt namus un apartamentus visā plašajā pasaulē. Jūrmalas iedzīvotāju liela daļa šādai jau šobrīd īstenotajai politikai nevēlas pakļauties, un mēs neredzam teritorijas plānojumā līdz 2020. gadam mehānismus, kas ļautu to apturēt. Mēs vēlamies redzēt pilsētu tās attīstībā, lai Jūrmalas pamatvērtības – daba un kultūras mantojums tiktu saudzēti un Jūrmala beidzot sāktu īstenot tās kūrorta potenciālu. Taču šobrīd ir sanācis tieši otrādi. Piemēram, tiek piedāvātas tā saucamās kūrorta teritorijas (indekss K 2) jaunas zonas, pārsvarā dabas vidē, kur būtu atļautas jaunbūves ar proporciju – 45 % dzīvokļi un 25 % kūrorta iestādes. Nekā citādi kā par kūrorta idejas izsmiešanu šo priekšlikumu novērtēt nevar. Līdzīgi tam, ka tika noraidīts JAB pirms jau diviem gadiem izteiktais priekšlikums izstrādāt īpašu Ķemeru kūrorta glābšanas un attīstības plānu. Tā saucamā attīstība Jūrmalā galvenokārt tiek virzīta uz pašvaldībai piederošajām teritorijām, kas Teritorijas plānojumu pārvērš par valsts un pašvaldībai piederošo īpašumu izmantošanas plānu bez jebkādām garantijām par rožaino solījumu īstenošanos.

Konkrēti priekšlikumi un iebildumi ir pievienotajos dokumentos.

JAB iebildumi

JAB priekšlikumi