1896. gadā Dzintaros (toreizējais vietas nosaukums – Edinburga), Jomas ielas galā tika uzcelta Kazaņas Dievmātei veltīta neliela koka baznīca. Tās arhitekts Aleksejs Kīzelbašs bija rēķinājies ar Rīgas Jūrmalas mazstāvu koka arhitektūras mērogu un pareizticīgo baznīcu būvniecības tradīcijām Latvijā.

Vēsturiskā baznīcas ēka

 

Padomju laikā, 1962.gadā, dievnamu nojauca un tā vietā uzbūvēja vieglas konstrukcijas izstāžu paviljonus, kuri, līdzās Mākslinieku jaunrades namam, kalpoja par populāru un Jūrmalā vienīgo mākslas izstāžu zāli PSRS un t.s. sociālistisko valstu mākslinieku darbu ekspozīcijām. Paviljonu kompleksu papildināja liels metālā veidots globuss, kas kļuva par savdabīgu padomju laika Jūrmalas simbolu.

Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu ievadīja nekustamā īpašuma denacionalizācija un Pareizticīgo baznīcai atjaunoja īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu. Ar būvniecības projektu izstrādāšanu saistītais SIA „NP Edinburga” uzsāka aktīvu darbu pie pareizticīgo baznīcas jaunbūves projektēšanas, kas daļā Jūrmalas sabiedrības un profesionālajā vidē izraisījis pretrunīgu reakciju. Mūra baznīcas apjomos nav izmantota kopš 19. gadsimta ieviestā Latvijas pareizticīgo baznīcu arhitektūrai raksturīgā proporciju sistēma un būvniecības tradīcijas, ko vainago ļoti augstais baznīcas zvanu tornis (38 m). Tas trīskārt pārsniedz šajā teritorijā atļauto ēku augstumu (12 m) un uztverams kā visas Jomas ielas simbols, jo kļūst redzams jau no Majoru stacijas, nerunājot jau par Dzintaru koncertzālei tuvāko apkārtni.

Jaunais baznīcas projekts

Satraukumu rada arī pirmajā publiskajā apspriešanā 2013. gada februārī Baznīcas pārstāvju paustais par to, ka sākotnējā iecere ir bijusi piedāvāt arī koka baznīcas atjaunošanas ideju, taču sponsora vēlēšanās ir bijusi būvēt monumentālu un labi pamanāmu mūra celtni. Pēc Jūrmalas Aizsardzības biedrības ierosinājuma Latvijas Arhitektu savienībā 2013. gada 28. februārī tika rīkota īpaša sanāksme par baznīcas jaunbūves projektu. Zīmīgi, ka uz šo sanāksmi nebija ieradušies nedz Baznīcas pārstāvji, nedz arī mums nezināmais investors. Sanāksmē projekta priekšlikums tika novērtēts kā neveiksmīgs.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sākotnēji pievienojās Arhitektu savienības un JAB viedoklim, taču 2013. gada 8. maijā saskaņoja projekta skiču stadiju, kurā ir ieviestas nebūtiskas izmaiņas, formāli atrunājoties ar projekta uzlabošanu. Projekta autors D. Krūmiņš informēja, ka mums un plašākai sabiedrībai nezināmais investors ir kategoriski iebildis pret torņa augstuma samazinājumu un koka baznīcas iespējamu atjaunošanu.

Viss sacītais liek domāt, ka ticīgo cilvēku vajadzības un nepieciešamība novērst padomju laika sekas kalpo par iemeslu tam, lai Jūrmalas kultūrainavā, rajonā ap Latvijas kultūras kanonā ierakstīto izcilo nacionālā romantisma arhitektūrā būvēto Dzintaru koncertzāli (1936, A. Birzenieks, A. Cīrulis) parādītos ēka, kas kļūs par visas apkārtējās kultūrtelpas 21. gadsimta simbolu un vizuālo dominanti.

Līdz 12. jūlijam Jūrmalas dome ir izsludinājusi otro publisko projekta apspriešanu, kuras laikā Latvijas un Jūrmalas iedzīvotāji var izteikties par konkrēto projektu. Aizdomas par apspriešanas korektumu izraisa domes mājas lapā atrodamā anketa, kurā netiek jautāts par konkrēto projektu, bet par būvniecības ieceri, kas pēc būtības nav noraidāma, jo okupācijas laika seku novēršana un nojauktās baznīcas atjaunošana ir atbalstāms priekšlikums.

JAB aicina ar savu parakstu JAB parakstu lapā pievienoties mūsu vēstulei Jūrmalas domei, kurā noraidām konkrēto projektu un pieprasām turpināt darbu pie Dievnama skicēm sekojošos variantos:

1) Rīkot projekta konkursu;

2) Atjaunot vēsturisko, padomju laikā nojaukto koka Dievnamu;

3) Pārstrādāt esošo projektu atbilstoši Arhitektu savienības un arhitektes L.Kļešņinas ieteikumiem, to skaitā izmainot pamatapjoma proporcijas un samazinot torņa augstumu.

Varat arī izteikt savu individuāli motivēto attieksmi pret konkrēto projektu. Vēloties aizpildīt domes mājas lapā ievietoto atsauksmju anketu, esiet uzmanīgi un atbildēs nošķiriet konkrēto projektu no būvniecības ieceres.

Projekta publiskā apspriešana ar iespēju jautāt arhitektiem Didzim Krūmiņam un Andrim Bērziņam būs 2013. gada 27. jūnijā, plkst. 17.30, Edinburgas prospektā 75. Aicinām piedalīties.

Vairāk informācijas par Dzintaru pareizticīgo baznīcas jaunbūvi, ieskaitot Arhitektu savienības apspriedē pausto skatīt Jūrmalas Aizsardzības biedrības mājas lapā. Par šobrīd apspriežamo projektu vairāk skatīt Jūrmalas domes mājas lapu:

http://www.jurmala.lv/page/939?event_id=11114&comments=event;

JAB vēstule Jūrmalas domei

Arhitektu Savienības vēstule

Parakstu lapa

JAB aicinājums

Arhitektes Ludmilas Kļešņinas viedoklis