Pateicoties vairāk kā 4000 jūrmalnieku atbalstam un neskaitāmiem mūsu iesniegumiem visdažādākajām institūcijām, skaistā  36 000 m2 Jaundubultu kāpu meža privatizācija ir novērsta. Tas turpmāk paliks kā pilsētas zaļā zona.

 

 

Pateicoties mūsu argumentiem Ministru kabinets sagatavoja privatizācijas atteikumu un  vēlreiz piedāvāja zemesgabalu pārņemt Jūrmalas domei. Iepriekš pašvaldība atklāti atbalstīja privatizāciju, jo atteicās lūgt valsti nodot to tai bez atlīdzības, bet, kad valsts pati piedāvāja, – vispār nelēma. Tagad, kad kļuva skaidrs, ka privatizācija tiks atteikta, tā 2023. gada 26. janvāra sēdē izmantoja atkārtotu piedāvājumu un nolēma pārņemt zemesgabalu savā īpašumā. Protams, mums jābūt modriem, jo nojumes uzturēšanai pašvaldībai būs jāiznomā atbilstoša zemes platība.

Minētais gadījuma sākums atspoguļots arī  2021. gada 19. decembra LTV radījumā “Izmaiņas Meža likumā paver iespēju būdiņu īpašniekam privatizēt kāpas Jūrmalā”[1] un tas vēstīja, ka dēļ izmaiņām Meža likumā būvju īpašniekiem ar valdības lēmumu būs iespēja privatizēt daudz lielākas valsts meža zemes nekā agrāk bija atļauts.

Viens no ieguvējiem būtu bijis Rietumu bankas īpašniekam piederošais uzņēmums “EM investments”, kurš pieteicās privatizēt apmēram 36 000 m2 kāpu meža jūras krastā, jo tam piederēja būves (nojume, caurlaižu punkts )  ar 100 m2  kopējo platību pašā zemesgabala malā. Privatizācijas rezultātā 36 000 m2 lielais zemesgabals tiktu iegūts par 29 000 EUR jeb aptuveni par 80 centiem/m2 . Nav šaubu, ka agrāk vai vēlāk zemesgabals ar kārtējo  Jūrmalas deputātu lēmumu kļūtu apbūvējams un tā vērtība būtu mērāma miljonos. Protams, ka galvenais - iedzīvotāji zaudētu pastaigu vietu.

Notikumu hronoloģija:

  1. Jūrmalas dome atsakās lūgt valsti SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” personā atdot zemesgabalu bez atlīdzības pašvaldībai.
  2. Panācām, ka SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pats piedāvā zemesgabalu  Jūrmalas domei, bet 19.01.2022 Jūrmalas domes attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē( protokols pielikumā) tiek nolemts to nepārņemt un virzīt šādu lēmumu uz Domes sēdi. 27.01.22 sēdē Domes priekšsēdētājs G. Truksnis noņem šo jautājumu no dienas kārtības[2] un turpmāk tas netiek izskatīts.
  3. Pēc ilgstošām aktivitātēm ( iesniegumi, paraksti ManaBalss[3] ) izdodas panākt, ka Ministru kabinets pretēji Jūrmalas domes cerētajam sagatavo tiesību aktu projektu “Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā “Jaundubulti 1402”, Jūrmalā”[4] .
  4. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” atkārtoti piedāvā Jūrmalas domei pārņemt zemesgabalu.
  5. Jūrmalas dome pēkšņi maina kādreizējo viedokli un 26.01.2023 Jūrmalas domes sēdē pieņem lēmumu pārņemt zemesgabalu.

 Viedokļa maiņu cenšas skaidrot ar to, ka iepriekš Aizsargjoslu likums neatļāva nodot valsts zemi pašvaldībai un otrādi, bet tagad grozījumi Aizsargjoslu likumā[5] to atļauj. Tas nav patiesība, jo pirms grozījumu pieņemšanas pastāvēja atšķirīgi ministriju viedokļi un praksē šādas nodošanas jau notika. Jebkurā gadījumā pašvaldība drīkstēja pieņemt lēmumu par pārņemšanu, kas pārtrauktu privatizācijas procesu, un tālākais būtu Ministru kabineta kompetencē. Jūrmalas dome jau ir pieņēmusi šādus lēmumus[6] un konkrētajā piemērā zemesgabali ar kadastra nr. 13000071116 un 13000191103 ir bez jebkādām pašvaldībai piederošām būvēm un neatšķiras jau no minētā Jaundubulti 1402.

  1. Vēl pieminēšanas vērts ir tas, ka jau minētajā 19.01.2022 komitejas sēdē (protokols pielikumā ) , kur lēma zemesgabalu nepārņemt, domes priekšsēdētāja un komitejas vadītāja vietnieks Jānis Lediņš (arī Zemkopības ministra padomnieks un “Apvienotā saraksta” valdes loceklis) pauž diezgan interesantu viedokli:

“Ievērojot to, ka zemesgabals ir jākopj un jāuztur, jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, jautājuma izskatīšana par zemesgabala pārņemšanu ir izdevīga zemesgabala īpašniekam un pārvaldītājam SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un būvju īpašniekam SIA “EM Investments”. Ierosina zemesgabalu nepārņemt.”

Domes sēdē uz jautājumu, kā pēc viedokļa maiņas gatavojas izvairīties no zemesgabala kopšanas, Lediņa k-gs īsti neatbild.

  1. 31.03.2022 Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 118 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51 , Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā[7], kur blakus esošās, tam pašam būdiņu īpašniekam piederošās bijušās sanatorijas “Jūras līcis” teritorijā atļauto izmantošanu mainīs no tikai publiskās apbūves arī uz daudzdzīvokļu. Iepriekš īpašnieki rakstīja, ka viņiem lielais 36 000m2 gabals nepieciešams, jo blakus atjaunošot dziednīcu, kas nu vairs īsti neatbilst patiesībai.
  2. Mūsu pūlēm ir arī tāds rezultāts, ka vismaz Jūrmalā ne visi privatizācijas pieteikumi tiek apmierināti. Piemēram, zemesgabals Bulduri 1607.[8]

 

[1] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/izmainas-meza-likuma-paver-iespeju-budinu-ipasniekam-privatizet-kapas-jurmala.a435220/

[2] https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/p/l22p001.htm

[3] https://www.jab.lv/55-uncategorised/301-36-000-m2-jaundubultu-kapu-meza-japaliek-ka-iedzivotaju-pastaigas-vietai-un-nav-pielaujama-ta-privatizacija-paraksti-portala-manabalss-aicinajumu-jurmalas-domei-izmantot-piedavato-iespeju-parnemt-to-pasvaldibas-ipasuma

[4] https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts?search%5Bquery%5D=22-TA-2937&quicksearch=

[5] https://likumi.lv/ta/id/336543-grozijumi-aizsargjoslu-likuma

[6] https://dokumenti.jurmala.lv/docs/k20/l/k200588.htm

[7] https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/l/l220118.htm

[8] https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5d0c193f-4760-4aec-b2ae-2a0b2afd3280

 

protokols