Līdz 2023. gada 19. novembrim portālā (spied) ManaBalss jūs variet atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu ““Nebojāt Jūrmalas vēsturisko centru ar piecstāvu ēku netālu no Dzintaru koncertzāles”.  Jūrmalas dome ignorēja iedzīvotāju iebildumus   [1]   , Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) nosacījumus un lokālplānojuma Turaidas ielā 10/12  pilnveidotajā redakcijā   [2]   joprojām virza 20 m augstas 5-stāvu ēkas būvniecību tikai 150 m no Dzintaru koncertzāles, kura ir iekļauta Latvijas kultūras kanona arhitektūras un dizaina sadaļā. Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko Latvijas mākslas un kultūras vērtību apkopojums.

 

 

Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī “Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajoni” (valsts aizsardzības Nr. 6083) un ir tikai loģiski, ka NKMP lokālplānojuma izdotajos nosacījumos norādījusi, ka “plānotā viesnīcas jaunbūve veidojama kā mazstāvu apbūve dalītos apjomos, kontekstā ar kvartālam starp Kaudzīšu ielu, Jomas ielu, Turaidas ielu un Jūras ielu esošo apbūvi un pilsētbūvniecības piemineklim raksturīgo kultūrvēsturiskās pilsētvides ainavu un apbūves mērogu. Tā ir arī norādījusi, ka “paaugstināta apbūve nav vēlama, jo tiktu pazemināta minētā pilsētbūvniecības pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība, kur apbūves mērogam, tostarp apbūves augstumam, ir noteicošā nozīme kultūrvides saglabāšanā.”

 

Šobrīd Teritorijas plānā atļautais augstums ir 12 m,  2,5 stāvi, apbūves blīvums 40 %, apbūves intensitāte 104% un minimālā brīvā zaļā teritorija ir 30 %. Lokālplānojuma, ar kuru Jūrmalas dome vēlas izmainīt teritorijas atļauto izmantošanu, 1. redakcijā atļautais augstums ir 18 m,  5 stāvi, apbūves blīvums 60 %, apbūves intensitāte 240 % un minimālā brīvā teritorija 20 %. Otrajā jeb pilnveidotajā redakcijā apbūves augstums jau ir 20 m. Zīmīgi, ka pirmajā redakcijā, lai maldinātu jūrmalniekus,  piedāvātajās vizualizācijās ēka apzināti tika attēlota  samazinātā apjomā [3]  .

Nepieciešamās izmaiņas, kuras sāka virzīt iepriekšējais Domes priekšsēdētājs G. Truksnis , visticamāk ir tikai zemesgabala īpašnieka SIA "M.J. Finance" (40103406325) interesēs, bet Jūrmalas dome tās pamato ar kārtējās viesnīcas nepieciešamību, kas palielināšot tūristu skaitu un došot darba vietas. Tas, ka uzbūvētās viesnīcas faktiski ir daudzdzīvokļu ēkas, pašvaldību “neuztrauc”, jo Domes pienākums neesot interesēties par to izmantošanu pēc nodošanas ekspluatācijā. Kāpēc atkal nepieciešama kārtējā viesnīca, ja turpat blakus uzbūvētā miljonāra Jūlija Krūmiņa ģimenei piederošā viesnīca Turaidas ielā 17 ar Teritorijas plāna grozījumiem tika legalizēta par daudzdzīvokļu māju. Arī netālu esošajā zemesgabalā Smiltenes ielā 1, kur gan tiesvedības dēļ nekas vēl nav uzbūvēts,  ar to pašu pamatojumu sākotnēji Jūrmalas dome atļāva 20 m ( 5 stāvu ) viesnīcas būvniecību, bet pēc tam jau akceptēja vēlmi būvēt tur daudzdzīvokļu ēkas.

Mēs ļoti ceram, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde nemainīs savu viedokli, jo citādi jāpiekrīt Latvijas arhitektu savienībai - “ja pieminekļa teritorijā grozījumu veikšanas pamatojumā, kā izriet no lokālplānojuma, ir tikai vāji pamatotas attīstītāja šauras, ekonomiskās intereses, tad rodas jautājums,  vai loģiskāk nav grozīt paša pilsētbūvniecības pieminekļa robežas?”

 

[1] https://www.jab.lv/55-uncategorised/295-aicinam-portala-manabalss-atbalstit-jurmalas-aizsardzibas-biedribas-iebildumus-pret-viltus-izmitinasanas-objektu-buvniecibu-iebildumiem-lokalplanojumam-jurmala-turaidas-iela-10-12-un-jurmalas-teritorijas-planojuma-grozijumiem

[2] https://www.jurmala.lv/lv/pazinojumi-par-teritorijas-planosanu/par-lokalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-1012-jurmala-pilnveidosanu-un-pilnveidotas-redakcijas-publisko-apspriesanu

[3] https://www.jab.lv/55-uncategorised/292-neizdodas-jurmalas-domes-meginajums-apkrapt-sabiedribu