JAB ir nosūtījusi Jūrmalas pilsētas domei elektroniski parakstītu vēstuli Nr. 17/2015 “Par iebildumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmajai redakcijai“ ar pielikumu, kurā minēti mūsu iebildumi par plānotajām izmaiņām 15 teritorijās. Minētos dokumentus jūs varat atrast šī raksta pielikumā. Diemžēl kārtējo reizi iedzīvotājiem netika sniegta informācija vienkāršā un saprotamā veidā, ko esam lūguši jau trešajā plānošanā kopš 2007. gada. Plānā paredzēto grozījumu izpētei ir dots nesamērīgi maz laika, jo jaunie plānošanas dokumenti ir grūti izprotami, brīžiem pat pretrunīgi. Tāpēc mēs turpinām analizēt priekšlikumus par apbūvi Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Lielupes grīvā, jaunu ceļu cauri “Raga kāpai” u.c.. Analizējam arī pašus plānošanas dokumentus.

Ja atbalstāt mūsu šī brīža iebildumus, tad jums ir iespēja:

 

1) Izdrukāt un aizpildīt šī raksta pielikumā atrodamo parakstu lapu. To var nodot katru dienu līdz 2015. gada 10. oktobrim no plkst. 12:00 -22:00 Jūrmalā, Jomas 64a („Alus krodziņš”) vai Jūrmalas domes klientu apkalpošanas centros to darba laikos;

2) Aizpildīt datus paraksta lapā, kura ir Word formātā, saglabāt to kā pdf dokumentu, parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt Jūrmalas pilsētas domei: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Mūsu iebildumi ir sekojoši:

1. Dubulti 0102, kadastra Nr. 13000100102, 45 693 m2. Teritorija starp Kļavu un Ogres ielām. Paredzēta zonējuma maiņa no (6D2) Dabas teritorija uz (P47) Publiskas apbūves teritoriju, kas paredz apbūvi 20 m (5 stāvi) augstumā. Dabā 100 -200 gadīgs priežu mežs. Iedzīvotāju un pilsētas viesu pastaigu vieta. Jūrmalas dome nav pieņēmusi nekādus juridiski saistošus lēmumus, kas apliecinātu paziņojumu 24.09.2015 Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, ka tā ir atteikusies no teritorijas apbūves pēc iedzīvotāju protestiem. Iebildums pret teritorijas apbūvi. Prasība saglabāt kā dabas teritoriju.

 

 

 

2. Lielupe 1005, kadastra Nr. 13000041005, 58 678 m2. Teritorija starp 9. un 13. līniju. Paredzēta zonējuma maiņa no (6D2) Dabas teritorija uz (JC4) Jauktas centra apbūves teritoriju, kas paredz apbūvi 12 m (2,5 stāvi). Dabā kāpu mežs ar riteņbraucēju celiņu, iedzīvotāju pastaigu vieta. Nav nekāda ekonomiska pamatojuma tā apbūvei. Jūrmalas dome nav pieņēmusi nekādus juridiski saistošus lēmumus, kas apliecinātu paziņojumu 24.09.2015 Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, ka tā ir atteikusies no teritorijas apbūves pēc iedzīvotāju protestiem. Iebildums pret teritorijas apbūvi. Prasība saglabāt kā dabas teritoriju.

 

 

 

3. Dzintari 2805, Dzintari 2908, Dzintari 3005, Dzintari 3105, Dzintari 3208, Dzintari 3306,
Dzintari 3405. 7 zemesgabali Meža prospekta malā ar kopējo platību 31395 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6D2) Dabas teritorija uz (DzS9) Savrupmāju apbūves teritorija, kas paredz apbūvi 12 m (2,5 stāvi). Nav nekāda ekonomiska pamatojuma tā apbūvei. Jūrmalas dome nav pieņēmusi nekādus juridiski saistošus lēmumus, kas apliecinātu paziņojumu 24.09.2015 Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, ka tā ir atteikusies no teritorijas apbūves pēc iedzīvotāju protestiem. Iebildums pret teritorijas apbūvi. Prasība saglabāt kā dabas teritoriju.

 

 

4. Pils iela 1, Dubultu laukums, kadastra Nr. 13000101601, 23 694 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6SA2) Sabiedriskās apbūves teritorija uz (P63) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz apbūvi 20 m (5 stāvi). Pilsētas laukums bez apbūves. Faktiski vienīgā tāda rakstura un izmēra teritorija pilsētas centrā. Prasība saglabāt tikai tādu publisko apbūvi, kas koncentrēta uz iedzīvotāju interesēm. Piemēram, kultūras iestādes vai labiekārtota publiskā ārtelpa ar atpūtas funkciju. Iebildums pret rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Perspektīvās izmaiņas nosakāmas ar iedzīvotāju aptauju un kompetentu speciālistu ideju konkursu.

 

 

 

5. Smiltenes iela 1, 13000091902, 10 357 m2. Teritorija blakus arhitektūras pieminekļa Dzintaru koncertzāles zemesgabalam un pludmales tuvumā. Paredzēta zonējuma maiņa no (6K1) Jaukta kūrorta teritorija uz (P62) Publiskas apbūves teritorijas, jaukta kūrorta teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Iepriekšējā plānojumā pretēji institūciju negatīviem slēdzieniem un iedzīvotāju iebildumiem tika izmainīts apbūves augstumu no 12 m (2,5 st.) uz 20 m (5 st.) ar pamatojumu, ka tā esot “racionāla teritorijas izmantošana”. Saglabājam prasību samazināt apbūves augstumu. Prasība pilnībā saglabāt kūrorta funkciju. Iebildums pret rindu un daudzdzīvokļu māju celtniecību.

 

 

6. 17.līnija 1A, kadastra Nr. 13000041004, 660 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (3D2) Dabas teritorija uz (P41) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz apbūvi 12 m ( 2,5 stāvi). Dabā mežs kāpas pašā pludmales tuvumā. Nav nekādu pazīmju, ka teritorijā iepriekš ir bijusi apbūve. Iebildums pret teritorijas apbūvi. Prasība saglabāt kā dabas teritoriju.

 

 

7. Turaidas iela 17, kadastra Nr. 13000090097, 13 883 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no nelielā daļā (6JD2) Jaukta darījumu apbūves teritorija un (6K1) Jaukta kūrorta teritorija uz (P34) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju celtniecību. Šobrīd nesen uzbūvēta viesnīca. Prasība teritorijā pilnībā saglabāt tikai kūrorta funkciju, kas izslēdz viesnīcas pārveidošanu par daudzdzīvokļu ēku.

 

 

8. Dzintari 2103, kadastra Nr. 13000082103, 105 994 m2, apbūvei tiek nodoti 32 800m2. Zonējuma maiņa no (6D3) Dabas teritorija uz (P13) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz apbūvi 20 m ( 5 stāvi). Dabā mežs. Nav pieejama informācija par Jūrmalas domes minēto mērķi- kurortoloģijas un medicīnas centru, kura attīstībai nepieciešama apbūve 5- stāvu augstumā. Pirms šāda veida priekšlikumiem izstrādājama koncepcija, biznesa plāns u.c. dokumenti, kas dotu pārliecību par projekta realizācijas iespējamību. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija līdz brīdim, kad ir reāls pamatojums.

 

 

9. 4. līnija 1A, kadastra Nr. 13000071303, 1 858 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6D2) Dabas teritorija uz (P41) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz apbūvi 12 m (2,5 stāvi). Dabā mežs kāpās līdzās tā saucamajam “Kargina parkam”. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

10. Buļļuciems 1724, kadastra Nr. 13000021724, 237442 m2, apbūvei nodoti 12 000 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (3D2) Dabas teritorija uz (P56) Publiskās apbūves teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi 15 m. Dabā mežs pie Vikingu prospekta. Nepamatoti izveidots jauns apbūvējams zemesgabals privātmāju rajonā sabiedriskai apbūvei, t.sk., daudzdzīvokļu māju apbūvei. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

11. Dzintari 2405, kadastra Nr. 13000082405, 4138 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no 6D3 Dabas teritorija uz (JC13) Jauktas centra apbūves teritorija, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Dabā mežs Meža prospekta malā. Jūrmalas domes pamatojums par “kvartāla struktūras sakārtošanu” nevar tikt uzskatīts par argumentu, lai attīstītu daudzdzīvokļu māju apbūvi. Iebildums pret apbūvi. Saglabājama kā dabas teritorija.

 

 

 

12. Pilsoņu iela 14/16, kadastra Nr. 13000092710, 2 902 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6JD2) Jaukta darījumu apbūves teritorija uz (P53) Publiskas apbūves teritorijas, kas paredz rindu un daudzdzīvokļu māju būvniecību. Teritorija pilsētas centrā Pilsoņu un Jomas ielas krustojumā pretī viesnīcai “Hotel Jūrmala SPA”.Iebildums pret rindu un daudzdzīvokļu māju apbūvi. Prasība pilnībā noteikt sabiedrisku funkciju.

 

13. Lašu 31 un Lašu 34, kadastra Nr. 1300020114, 1300020115. Paredzēta zonējuma maiņa no (2K2) Jauktā kūrorta teritorija ar apbūves augstumiem 15 m un 25 m uz (P64) Publiskās apbūves teritorija ar apbūves augstumu 42 m (12 stāvi), kur atļauta daudzdzīvokļu māju būvniecība. Teritorija pavisam netālu no Lielupes ietekas jūrā. Nav veikta ainavas analīze. Lielupes ieteka jūrā pašlaik piesaista iedzīvotājus un pilsētas viesus tieši ar neskarto dabu un ainavu bez apbūves. Šādu teritoriju Eiropas valstīs kļūst arvien mazāk un tās tiek augstu vērtētas. Iebildums pret būvju augstuma palielināšanu. Prasība saglabāt kūrorta funkciju bez daudzdzīvokļu ēku apbūves.

 

 

14. Jūras iela 23/25, 13000090107, 27 781 m2. Paredzēta zonējuma maiņa no (6K1) Jaukta kūrorta teritorija ar apbūves augstumu 20 m (5 stāvi) uz (P49) Publiskas apbūves teritorijas ar apbūves augstumu 42 m (12 stāvi). Nav veikta ainavas analīze par ievērojamu augstuma palielinājumu no 20 m uz 42 m. Iebildums pret apbūves augstuma palielināšanu bez kompetentu speciālistu izvērtējuma.

 

 

15. Sporta komplekss „Kāpa” Alkšņu ielā 29, Alkšņu ielā 30 un Atbalss ielā 1 ar pašlaik atļautajiem apbūves augstumiem 20 m, 80 m, 60 m. Teritorija, kurā jau šobrīd paredzēts sabiedrībā neviennozīmīgi vērtētais sporta komplekss ar ievērojamiem apbūves augstumiem līdz pat 80 m. Projekta realizācijai noteikta virkne nosacījumu - vērtējums par projekta ekonomisko dzīvotspēju, līgums ar pašvaldību par funkcijas nodrošināšanu u.c. Šis projekts jau ilgstoši nav pavirzījies. Iebildums pret plānoto 5- stāvu apbūvi, kas automātiski tiek paredzēta projekta neveiksmes gadījumā, kas jau ir paredzams. Prasība atcelt šo papildu nosacījumu un teritorijas apbūves rādītājus noteikt tikai ar detālplānojumu.

 

 

Priekšlikums

Vēstule

Parakstu lapa word

Parakstu lapa pdf